Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób, które korzystały lub korzystają z usług świadczonych przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie przy Słowackiego 18, 06-500 Mława, adres e-mail: zowmlawa.sekretariat@interia.pl

W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatmlawski.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2021r., poz. 1249 oraz 2023r., poz 289 i 535) art. 6 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 pkt 1 oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej art. 19 pkt 12 (Dz.U. 2023.901.t.j)

Odbiorcą danych osobowych może być jednostka organizacyjna pomocy społecznej.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie przepisów prawa,

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną.

Osoby mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Osoby mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Jurkiewicz
    data wytworzenia: 2021-03-29
  • opublikował: Agnieszka Zych
    data publikacji: 2021-06-01 10:17
  • zmodyfikował: Agnieszka Zych
    ostatnia modyfikacja: 2023-08-09 15:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9457
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-09 15:00:27