Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie - sposób dostępu do informacji o publicznej będącej w posiadaniu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie i nie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej ZOW.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Ośrodków Wsparcia o w Mławie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 wrzesnia 2001 o dostępie do informacji publicznej

Termin i sposób i forma udostępnienia informachji publicznej na wniosek:

Udostepnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbednej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.Jeżeli  informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, jednostka powiadamia o tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna, która może byc niezwłocznie udostęniona jest udostęniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji ZOW powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliowości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja moze byc udostepniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostepnienie informacji umarza się.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

-żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych
-Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie nie dysponuje żądana informacją
-istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej

Metryka

  • opublikował: Agnieszka Zych
    data publikacji: 2021-06-01 10:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10368
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-01 10:04:34